Het nieuws uit Elspeet

19
jul

elspeet.org wordt elspeet.nu

Binnenkort houdt deze site (www.elspeet.org) op te bestaan. Maar niet getreurd, want een prachtige nieuwe opvolger staat al klaar om u op de hoogte te houden van het nieuws en de evenementen in Elspeet (www.elspeet.nu). Deze nieuwe site is opnieuw opgezet met modernere techieken dan de huidige site en oogt daarmee ook weer lekker fris. Achter deze nieuwe site zit een aantal betrokken inwoners van Elspeet die zich bezig gaan houden met de teksten en beelden op de nieuwe site. Wilt u alvast een kijkje nemen? Dat kan, klik hier.

01
jul

Verhoef Mechanisatie wordt Schouten Mechanisatie

Wat voorheen Verhoef Mechanisatie was, is nu Schouten Mechanisatie. Andere naam, dezelfde kwaliteit en service, groener dan ooit!

 

Groot nieuws! Verhoef Mechanisatie krijgt een andere naam. Wat voorheen Verhoef Mechanisatie was, is nu Schouten Mechanisatie. Een ander logo, en een andere huisstijl. De komende tijd zal er aan de uitstraling veel veranderd worden. Wat niet veranderd is de kwaliteit en service die u gewend bent.

 

Om u mee te nemen met de nieuwe uitstraling van het bedrijf willen wij het volgende graag met u delen. De kleur groen staat voor de sector waarin Schouten Mechanisatie actief is. Groen staat voor natuur, energie en duurzaamheid. Het beeldmerk slaat op het familiebedrijf wat Verhoef was en Schouten Mechanisatie blijft. Betrouwbaarheid is iets wat hier naadloos bij aansluit.

 

Email: info@schoutenmechanisatie.nl
Internet: www.schoutenmechanisatie.nl
Telefoon: 0577 49 12 55

25
jun

WEER GROTE BOEKENMARKTEN IN ELPEET

De organisatie van de Veluwse Boekenmarkten heten u weer van harte welkom op DV zaterdag 23 en 30 juli en op zaterdag 6 en 13 augustus in Elspeet. Aan de Schapendrift staan op die dagen weer vele kramen gevuld met de mooiste boeken. Al vele jaren blijkt dat deze markt in een behoefte voorziet en daarom worden ze ook dit jaar weer gehouden.

 

Boeken van diverse genres wachten die dag op een nieuwe eigenaar. Bent u verzamelaar of gewoon boekenliefhebber of  zoekt u een bepaald nostalgisch boek uit uw jeugd, grote kans dat u ze op de Veluwse Boekenmarkt vindt. Kinderboeken van bijv. v/d Hulst, Piet Prins, Pietje Puk of andere schrijvers zijn in grote getale aanwezig. Ook informatieve boeken over de natuur, Tweede Wereldoorlog en luchtvaart staan op u te wachten.

 Er zijn ook een aantal antiquariaten die een groot aantal theologische werken meenemen. Sommige van deze boeken zijn zeer oud. Grote kans dat u boeken  uit rond 1700 aantreft.

Zoekt u een vakantieboek. Ook aan u hebben we gedacht. Een prachtige streekroman voor weinig geld.   

 

De standhouders komen uit alle oorden. Ook dit jaar hebben vele standhouders zich aangemeld. Velen van hen verzamelen het hele jaar boeken om ze in Elspeet te verkopen. Dit jaar zijn er ongeveer 30 marktkramen verhuurd met een keur van boeken zowel 2e hands als nieuw..

 

Kortom er zijn vele redenen om een bezoek te brengen aan deze boekenmarkt.

 

De boekenmarkt is voor het publiek toegankelijk van 10.00 tot 16.00 uur.  Voor meer informatie of voor de verkoop van uw overtollige boeken kunt u contact opnemen met van der Wal boeken. Tel 0184-684808 of cvdwal@kliksafe.nl.

24
jun

Living Lab GEUS organiseert kennissessie stikstof

Voordat de stikstof reductiedoelen van het kabinet op 10 juni bekend werden gemaakt, waren er al veel vragen over het stikstofvraagstuk. Dit werd onder andere kenbaar gemaakt tijdens de bijeenkomsten van het Living Lab GEUS. In het Living Lab werken bedrijven en inwoners, overheid, kennisinstellingen, maatschappelijke instellingen, van de enclave Garderen-Elspeet-Uddel-Speuld, samen om oplossingen te vinden voor maatschappelijke vraagstukken.

 

Living lab organiseert kennis sessie stikstof

Binnen het Living Lab GEUS  is besloten om een kennissessie stikstof te organiseren voor de enclave waarbij ruimte is voor inhoudelijke vragen. Deze bijeenkomst vindt plaats op woensdag 6 juli in Dorpshuis Blanke Schot in Uddel. We nodigen iedereen uit de enclave Uddel-Speuld-Elspeet-Garderen hiervoor uit. Ook als u niet eerder bij één van de Living Lab bijeenkomsten bent geweest, bent u van harte welkom.

Doel en inhoud
Het doel van de avond is om op inhoud het gesprek te voeren over stikstof. We hebben Wim de Vries uitgenodigd voor een presentatie over de stikstof problematiek, de huidige situatie, trends en alternatieven. Na de pauze is er ruimte voor vraag en antwoord.

 

Wim de Vries is hoogleraar op het gebied van de milieusysteemanalyse aan Wageningen University bij de leerstoelgroep "Integrale stikstofeffectanalyse". Zijn onderzoek richt zich met name op effecten van de toevoer van stikstof, fosfaat, zuur en zware metalen aan landbouwgronden en bosgronden op lucht-, bodem- en waterkwaliteit.

 

Aanmelden
Er is ruimte om 250 personen te ontvangen deze avond. Aanmelden voor deze avond is dan ook verplicht. Aanmelden kan via: www.livinglabgeus.nl

24
jun

Dorpen enclave werken samen in Living Lab GEUS

Maandag 13 juni vond in dorpshuis het Blanke Schot in Uddel de derde bijeenkomst plaats van het Living Lab. Ruim 50 personen waren aanwezig en gingen met elkaar het gesprek aan over diverse thema’s die in de twee vorige bijeenkomsten naar voren waren gekomen. Ook werd er een nieuwe naam gekozen voor het Living Lab.

Veel interactie tussen deelnemers
Op de bijeenkomst waren er deelnemers aanwezig met diverse achtergronden. Zowel inwoners, ondernemers en overheid gingen de interactie met elkaar aan. Ook deze avond werd duidelijk dat het Living Lab GEUS zorgt voor verbinding en mensen met elkaar in contact brengt die elkaar kunnen verder helpen, van elkaar leren, elkaar inspireren en met elkaar werken aan thema’s die hen aan het hart ligt. En die helpen bij het vinden van oplossingen voor vraagstukken in de regio, zodat we hier in de toekomst ook goed kunnen wonen, werken en recreëren.

Vier thema’s
Tijdens de derde bijeenkomst werden vier thema’s uitgelicht waarover in gesprek werd gegaan:

 1. Kaders voor voormalig agrarische locaties zoals Uddelerveen 91
  Uddel Onderneemt werkt een plan uit voor het schuiven met ruimte in Uddel. Voorzitter Herman van Dalfsen gaf hierop een toelichting en riep de mensen op de kansen en knelpunten die zij zien mee te geven. Deze input wordt meegenomen in een verdere uitwerking met behulp van gemeente, provincie en waterschap.
 2. De volgende generatie; wonen, werken, opvolging in landbouw
  Robin Jansen vertelde over de problemen van jongeren om hier een toekomst op te bouwen in de huidige situatie. Aan de tafels dachten deelnemers hierover mee en benoemden mogelijke oplossingen of kansen en wat daarvoor nodig zou moeten zijn. Op basis van de resultaten kunnen vanuit het Living Lab vervolgacties georganiseerd worden.
 3. Natuurinclusieve landbouw
  Arend Versteeg, varkenshouder en eigenaar van herberg ’t Vossegat, is groot voorstander  van natuurinclusieve landbouw. Hij deelt graag zijn visie en ervaring hierover. Tijdens de bijeenkomst bleek dat meer mensen geïnteresseerd zijn in dit onderwerp en hier vragen en ideeën over hebben. Het idee is dan ook om hiervoor een aparte sessie na de zomer te organiseren.
 4. Streekproducten en korte ketens
  Patrick Hulshof, adviseur fysieke leefomgeving, bij de gemeente Apeldoorn, is bezig om met ondernemers in kaart te brengen wat we zouden kunnen doen met streekproducten en korte ketens in de enclave. Kunnen we bijvoorbeeld een eigen streekproductmerk opzetten en hoe maken we dit tot een goed verdienmodel? De deelnemers van het Living Lab kwamen met ideeën die door Patrick uitgewerkt gaan worden en die als input dienen om na de zomer hier verder op verder te gaan.

Stikstof sessie

Vanuit het living lab wordt op 6 juli een kennis sessie over stikstof georganiseerd. Een inhoudelijke bijeenkomst met Wim de Vries als spreker waar veel ruimte is voor vraag en aanbod. Via de website kunt u zich aanmelden: www.livinglabgeus.nl.

Nieuwe naam en website
Tijdens de bijeenkomst konden de deelnemers stemmen voor een naam voor het Living Lab. Het grootste deel van de stemmen ging naar de naam Living Lab GEUS met periodiek een streekoverleg om met elkaar te delen wie we zijn, contacten te leggen en nieuwe ideeën aan te dragen. Hierbij staat de afkorting GEUS voor de dorpen uit de enclave: Garderen, Elspeet, Uddel en Speuld. Met de bekendmaking van de naam wordt deze week ook de website www.livinglabgeus.nl gelanceerd.  Op deze website is informatie te vinden over wat het doel is van het Living Lab, wie erbij betrokken zijn en voor welke thema’s er naar oplossingen worden gezocht. Wil je meedenken met een thema of heb jezelf een thema die je wil aandragen? Vul het contactformulier in op de website en we nemen contact met je op.

04
mei

Aan de slag in het Living Lab voor een toekomstbestendige enclave

Wat is nodig voor een duurzame ontwikkeling van de Veluwse enclave van de dorpen Uddel-Elspeet-Garderen-Speuld? Zodat ook in de toekomst het goed wonen, werken en recreëren is, in een natuurlijke omgeving die gezond en robuust is? Dit wordt onderzocht in het Living Lab dat dit voorjaar in het gebied van start is gegaan.

 

Tijdens de twee eerste bijeenkomsten gingen deelnemers in gesprek over de wensen en vragen en over de manier waarop deze vragen uitgewerkt kunnen worden in concrete acties, experimenten en onderzoeken. De volgende bijeenkomst is op maandagavond 13 juni.

 

Samenwerken aan oplossingen

In het Living Lab staat samenwerken en samen oplossingsrichtingen bedenken centraal. Bewoners, ondernemers, overheden, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen werken samen aan een toekomstbestendig gebied. Alle inwoners en ondernemers uit het gebied worden hiervoor opgeroepen mee te denken en mee te werken. Zo bundelen we de aanwezige kennis, ervaringen, innovatiekracht en het ondernemerschap van het gebied. Specifiek voor Uddel is hier al veel voorwerk voor verricht in het gebiedsproces Uddel 2040 waarin gewerkt wordt aan een toekomstvisie voor het gebied van Uddel.

 

Bijzonder plekje

Het gebied van de Veluwse enclave met de dorpen Uddel, Elspeet, Garderen, en Speuld, is een bijzonder plekje op de Veluwe (zie kaart hieronder). Waar karakteristieke agrarische dorpen grenzen aan waardevolle natuurgebieden, die ook veel toeristen naar het gebied trekken. Op dit moment komt er veel op het gebied af. Denk aan natuur- en stikstofmaatregelen, transitie in de landbouw, economie, behoefte aan nieuwe woningen, klimaatverandering, duurzame energie en toeristische ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen kunnen veel impact gaan hebben op hoe het gebied eruitziet en hoe er gewoond en gewerkt kan worden.

De gezamenlijke overheden (gemeenten, provincie en waterschap) nemen door een living lab op te zetten het initiatief om met inwoners, ondernemers, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties aan de slag te gaan, om te werken aan een leefbaar en vitaal gebied voor de toekomst.

Nieuwe naam

Het living lab zoekt nog een geschikte naam! De enclave Uddel-Elspeet dekt immers niet de lading. Genoemde ideeën zijn Living Lab GEUS en Living Lab Veluws Hart. Heeft u een idee? Mail ons! Volgende bijeenkomst kiezen we de nieuwe naam.

Voor meer informatie of om u op te geven voor de volgende bijeenkomst kunt u mailen met Jeany Boermeester: j.boermeester@gelderland.nl.

Bekijk hier de bijlage: Verslag_Resultaten workshop LLab_ 19 april
30
apr

Er is nog plaats beschikbaar op het Schaapscheerdersfeest!

Op zaterdag 18 juni a.s. wordt het jaarlijkse schaapscheerdersfeest weer gevierd in Elspeet. Dit jaar organiseren we een exclusieve fair, met veel (50+) unieke kramen! Het schaapscheerdersfeest wordt georganiseerd door Wollig Landleven: zie voor meer informatie hun website:  Voor mensen met passie voor wol, landleven en streekproducten - Wollig Landleven

Graag zien we -naast externe partijen- ook lokale ondernemers terug op de fair, die met trots hun (streek)producten presenteren!

Wollig Landleven zal het schaapscheerdersfeest onder de aandacht brengen van landelijk breed publiek, waardoor de verwachting is dat we met de fair een goede publiekstrekker zullen hebben voor dit jaarlijkse evenement.

 

Wilt u met uw onderneming van de partij zijn op deze exclusieve fair? Meldt u zich aan via het online inschrijfformulier: https://bit.ly/3DBU4oe 

17
feb

Ondernemers van Elspeet heel veel dank!!

Oranjehof was toe aan een nieuwe rolstoelbus. Dit is een grote uitgave, zeker omdat deze ook nog als rolstoelbus omgebouwd moet worden. We hebben een vraag uitgezet onder de sponsors/adverteerders van ons blad Oranjehofnieuws "wilt u ons helpen dmv een sticker van uw bedrijf op onze bus". En geweldig de response! Binnen anderhalve week een groot aantal positieve reacties. Geweldig bedankt ondernemers. 

Wij wilden eerst onze sponsors benaderen. Nu de vraag aan andere ondernemers. Wilt u/jij ook met een sticker van uw bedrijf/ondernemer op onze bus. Er zijn nog enkele plekjes beschikbaar. 

De kosten sponsoring voor de nieuwe elektrische bus 

 • Kosten per vierkante tegel 100 euro per jaar, voor een termijn van 5 jaar. Zie voor de uitvoering de bijlage, waarop de bus staat afgedrukt. 
 • Ook een grotere sticker is mogelijk, twee vierkanten (zie bijlage bus). Prijs voor op de zijkant 200 euro per jaar. Prijs voor achterzijde 250 euro per jaar.  Ook dit voor een termijn van 5 jaar. 
 • U ontvangt voor de bestickering voor de jaar elk jaar een nota. 

Wilt u ons ook sponsoren voor de bus, mailt u dan naar info@oranjehof.org 

Met het simpele bericht met akkoord sticker bus, voor vierkante tegel, of akkoord sticker bus voor tweemaal vierkanten tegel zijkant. De achterkant van de bus is al vol! We nemen daarna uiteraard contact met u op. In de bijlage is de opzet te zien.

Met vriendelijke groet en bij voorbaat dank,
Cokky de Visser, mede namens onze nieuwe bestuurder, dhr. Leo Kok

Bekijk hier de bijlage: Franken_crafter_sponsoring
16
feb

Lichtjeswandeling in Elspeet!

Yes, we mogen weer! Om de  versoepelingen te vieren organiseren we in de voorjaarsvakantie voor jong én oud een Elspeetse lichtjeswandeling!

Doet u/jij gezellig mee? Op donderdagavond 3 maart start de wandeling (inschrijven vanaf 18.30 uur tot 19:30 uur) vanaf de familie Jansen, Kleine Kolonieweg 22. 

U hebt de keuze uit een korte (ongeveer 3 km) en lange route (ongeveer 5 km). 

We vragen een kleine bijdrage ter vergoeding van de onkosten. Het inschrijfgeld bedraagt € 1,50 per persoon (graag contant en gepast betalen). Dit is inclusief drinken en wat lekkers.

Uit veiligheidsoverwegingen verzoeken we deelnemers een lichtgevend hesje of lampje te dragen. Kinderen lopen alleen onder begeleiding van een volwassene. Natuurlijk is het extra leuk als de groep wandelaars al lopend ook wat extra gezelligheid en sfeer meebrengt (lampionnen, lampjes voor de kids, wees creatief!)

 

Aanmelden kan door te mailen naar lichtjeswandelingelspeet@hotmail.com. Graag bij uw aanmelding vermelden met hoeveel volwassenen en kinderen u deelneemt, en in welk tijdsvak u graag wilt starten. Deelname is op eigen risico.

 

N.B. voor de lichtjeswandeling zijn we op zoek naar lege glazen potjes zonder etiket (olvarit, HAK, weckpotten, waxinelichthouders, etc). Heeft u er wat staan, spaart u mee? U kunt ze afgeven/bij de deur zetten aan de Kleine Kolonieweg 22. Hartelijk dank!

18
nov

Online concert vanuit de Dorpskerk te Elspeet

Online concert met Duo Hoekman (Geert-Jan, organist en John, tenor) en Christelijk mannenensemble Laus Deo. Ds M. van Kooten verzorgt een meditatie. Er is een collecte ten behoeve van het weeshuis Kondanami in Malawi. Het concert begint om 19:30 en wordt uitgezonden via het YouTube kanaal van Duo Hoekman.

06
okt

Brandweer Elspeet zoekt versterking!

Wie zoeken wij?

Wij zoeken mannen en vrouwen tussen de 18 en 45 jaar die wonen en werken in Elspeet. Er is vooral behoefte aan mensen die overdag beschikbaar zijn en dat is ook de reden dat bijvoorbeeld thuiswerkende mannen en vrouwen of zij die in Elspeet werken en overdag van hun baas mogen uitrukken met nadruk wordt gevraagd om te reageren. Wij zoeken mensen die willen werken in een team, die altijd bereid zijn een helpende hand te bieden en van een uitdaging houden.

Iedere oproep is weer spannend. Je weet nooit wat je aantreft. Brandweerwerk is namelijk veel meer dan alleen maar het blussen van branden. De brandweer is er om mensen en dieren hulp te verlenen bij brand en ongevallen. Zij treden op bij verkeersongevallen, ongevallen met gevaarlijke stoffen, stormschade en wateroverlast. Hiervoor biedt de brandweer natuurlijk goede opleidingen en oefeningen.

Wat vragen wij?

 • Dat je beschikt over een goede lichamelijke en geestelijke conditie.
 • Je bent sportief, stressbestendig en praktisch ingesteld.
 • Je kunt improviseren en je beschikt over een behoorlijke dosis doorzettingsvermogen en verantwoordelijkheidsgevoel.

Wat bieden wij?

Centraal staat dat je als hulpverlener in staat bent om mensen in noodsituaties te helpen. Dat kost inzet en kracht. Maar het geeft ook zeer veel voldoening om samen met je team een klus te klaren! De mogelijkheid om je in te zetten voor het redden van mens en dier, in je eigen omgeving en binnen een hecht en gemotiveerd team, moet de voornaamste reden zijn om je aan te melden.

De brandweer biedt echter meer; natuurlijk zorgt de brandweer voor een goede opleiding, en zowel voor de scholing en oefeningen als voor het uitrukken ontvang je een financiële vergoeding. Ook zorgt de brandweer voor een goede verzekering. De brandweerpost van Elspeet beschikt over uitstekende faciliteiten. Het materieel is modern en van hoogwaardige kwaliteit. En uiteraard regelt de brandweer je uitrukkleding.

 

Aantrekkelijk voor werkgevers

Voor werkgevers is het ook aantrekkelijk om een of meer vrijwilligers in dienst te hebben. Op grond van de Arbowet is namelijk bepaald dat in elk bedrijf één of meerdere zogenaamde bedrijfshulpverleners aanwezig moeten zijn. Indien je de brandweeropleiding voltooit, lever je in die zin een positieve bijdrage aan de veiligheid binnen het bedrijf. Eventueel gaan wij graag in gesprek met jouw werkgever.

 

Ook vrouwen zijn welkom

We komen steeds meer vrouwen tegen in de uitrukfunctie bij de brandweer. Ook vrouwen uit Elspeet wordt dan ook nadrukkelijk gevraagd om te reageren. Ben je alleen overdag beschikbaar of werk je in ploegendienst, dan ben je ook welkom. Deze functie is ook prima uit te voeren door vrouwen en mannen die bijvoorbeeld in deeltijd werken.

 

Interesse?

Heb je na het lezen van deze informatie interesse om bij de vrijwillige brandweer te komen? Neem dan contact op via brandweerpostelspeet@vnog.nl

24
aug

Alternatieve Boer'ndag met Rommelroute

Zaterdag is het zover; de alternatieve Boer'ndag met Rommelroute en leuke acties bij 12 deelnemende ondernemers in Elspeet. Bij deze ondernemers maakt u ook kans op één van de 75 mooie prijzen, met een hoofdprijs t.w.v. €250. De acties bij de ondernemers zijn afhankelijk van de openingstijden ter plaatse.
De Rommelroute door heel Elspeet waar men aan huis spullen verkoopt, is van 10.00 tot 16.00u. Volg op facebook de laatste ontwikkelingen.
 
Deelnemende bedrijven zijn;
't Bloemenhuus
Van den Hardenberg
Simons
Max Welzijnswinkel
Westerbroek
Streekwinkel 't Brandpunt
Pannenkoekenhuis 1760
Handelsonderneming In 't Veen
Ice and Fries by Danny
Mus Bloem en Sfeer
André Dorst Fotografie
Restaurant Op de Brink
 
En maar liefst ruim 80 adressen die meedoen met de Rommelroute (laatste update: 27-08-2021);
Apeldoornseweg 10, 20, 33a, 45
Binnenweg 10a, 14a
Boekweitweg 8, 22, 28, 34
Gerrit Mouwweg 103, 121
Gerstweg 18, 34
Haverweg 3, 17
Haarweg 12, 14
Heetkamp 38, 48
Hooiweg 131, 133, 137, 139, 143, 157
Kalshovenweg 26
Kempersweg 4
Kl. Kolonieweg 37, 39a
Korenerf 2
Krommeweg 3, 11, 17a
Lamensweg 32, 34
Molenaarserf 7
Nachtegaalweg 7, 22, 23-25, 47a
Nunspeterweg 16, 82a, 108
Oude Hof 2, 40
Paddenburghweg 12, 34
Pirkweg 8
Ploegweg 28, 45
Roggeweg 7
Sluiterweg 11, 12, 14
V. Slotenerf 22
Stakenbergweg 4 35, 89, 186, 191b
Staverdenseweg 12, 15a, 23, 34, 68
Spoekeboompje 4, 12, 13, 23, 33, 81
Tuinfluiter 10, 13
Uddelerweg 12, 14, 17, 49, 54, 54a, 65
Vaassenseweg 1
Vierhouterweg 12, 21, 36, 58, 79, 84
Weth vd Zandeweg 33, 35, 46
Zeisweg 11, 13, 14, 16, 17, 21, 27, 29, 33, 35
28
jul

Elspeetse rommelroute op zaterdag 28 augustus

Helaas is de Elspeetse Boer’ndag die op zaterdag 28 augustus zou plaatsvinden voor het tweede jaar op rij afgelast i.v.m. vergaande coronabeperkingen. De organisatie heeft gezocht naar alternatieve mogelijkheden om op deze laatste zomervakantiedag iets te organiseren. Er is besloten om een rommelroute (rommelmarkt aan huis) te organiseren in Elspeet. Alle dorpsbewoners en ook winkeliers zijn uitgenodigd om deel te nemen aan dit evenement. Op zaterdag 28 augustus kan iedereen vanuit eigen tuin en/of oprit deelnemen aan deze kleedjesmarkt, die dus verspreid over het dorp zal plaatsvinden. Wij zullen een deelnemerslijst samenstellen en deze zal (uiteraard alleen met toestemming van de deelnemers) verspreid worden. Een aantal winkeliers en horecabedrijven zal ook meedoen aan deze alternatieve Boer’ndag, met leuke acties en/of aanbiedingen. Deelnemende bedrijven worden later bekend gemaakt. Je kunt je aanmelden voor deelname bij Jannette Jansen: jannette71@hotmail.nl.
17
jul

Ook dit jaar geen Boer'ndag in Elspeet

Vanochtend heeft de organisatie van De Boer'ndag in Elspeet de knoop doorgehakt en besloten om dit evenement niet door te laten gaan ivm teveel onzekerheden. Tot begin vorige week hadden we goede hoop dat het allemaal ging lukken, ook omdat er zicht op was dat 13 augustus de regels nog verder versoepeld zouden worden. Met de toenemende besmettingen op dit moment en de onzekerheid welke impact dat gaat hebben zorgt voor een heel ander beeld. Omdat we dit niet goed kunnen inschatten en dit voor ons als organisatie veel onzekerheden met zich meebrengt hebben we dit besluit genomen.

Ook wij vinden het bijzonder jammer. Veel standhouders hadden toegezegd om deel te nemen en daarnaast een mooi programma voor jong en oud, maar het is niet anders. We hopen erop dat volgend jaar alles weer "normaal" is en dat we jullie allemaal kunnen ontmoeten op deze gezellige dag. Ondanks alles wensen we iedereen toch een fijne zomer toe!

09
jul

Nieuwe jeugdhoofdsponsoren JO19-1 VV Elspeet

Ondanks de vervelende coronatijden waar we in leven, zitten we binnen VV-Elspeet zeker niet stil. Gelukkig kunnen we rekenen op onze leden en een grote groep trouwe sponsors. We waren al een tijdje op zoek naar een nieuwe jeugdhoofdsponsor voor onze jeugd JO 19-1 en met trots kunnen wij u mededelen dat wij deze gevonden hebben. De komende vijf seizoenen zijn Plus van der Horst en Balance BV de trotse hoofdsponsors van onze jeugd JO 19-1.

 

Ronny van der Horst en Hans Hop tekenden op 23 juni jl. het nieuwe contract dat Plus van der Horst en Balance BV voor vijf jaar aan VV-Elspeet verbindt. Ze zetten daarmee de goede relatie voort. Plus van der Horst was al sponsor van veel zaken bij VV-Elspeet en Balance BV was de afgelopen 14 jaar hoofdsponsor van VV-Elspeet. Die betrokkenheid willen beide heren graag voortzetten bij de JO 19-1.

 

Voorzitter Erik Hulleman en penningmeester Denise Frens zijn namens het bestuur heel dankbaar dat zeker in deze tijd twee Elspeetse ondernemers zich willen verbinden als jeugdhoofdsponsor. Dit geeft de vereniging zekerheid en continuïteit, geven zij beiden aan. Dit is een mooie match en laten we hopen dat dit voor beiden mooie dingen gaat opleveren.

 

13
mei

Axxent Groep en Huisvesting.nl tekenen hoofdsponsorcontract VV Elspeet

Met ingang van het nieuwe seizoen zijn Axxent Groep en Huisvesting.nl de nieuwe hoofdsponsoren van VV Elspeet. Directeuren Wouter van Asselt en Cees Noorderijk tekenden in de maand april een driejarige overeenkomst. “Wullie viendn het prachtig dat wullie kunn biedragn an ut geluk deur een bietje sponsoring,

 

Voetbal draait om lokale samenwerking

De VV Elspeet sponsorcommissie is blij en trots een lokale partner te hebben gevonden die past bij de cultuur van de club. Plezier voor jong en oud staat centraal in onze vereniging. Het is een middel om tot een prestatie te komen. Samen de lol ervaren van de sport en steeds beter willen worden verbindt. Onze vereniging heeft daarmee een belangrijke lokale functie.

 

Zo kijken Wouter en Cees ook naar de samenwerking. “Spelers, vrijwilligers, trainers, supporters en zelfs familie en vrienden werken mee aan het succes van de club omdat het plezier oplevert. Als HR partner midden NL geloven wij precies in die kracht van plezier.”

 

Voetbal hoort 100% bij Good Life!

“Wij helpen Nederlandse en Europese werkzoekenden, van jongeren tot en met senioren, aan werk en woonruimte waarin zij zich gelukkig voelen. Met plezier werken, wonen en leven geeft je voldoening en motivatie in het leven. Good Work, Good Life noemen we dat!  Voetbal hoort 100% bij Good Life! VV Elspeet kan die boodschap goed uitdragen in de regio. Omdat we zelf werken en wonen in Elspeet voelen we ons verbonden met deze vereniging. We kijken dan ook uit naar de start van het seizoen!”

 

Sponsorgeld voor een duidelijk doel

De sponsorcommissie zorgt dat de bijdrage van de nieuwe hoofdsponsoren verenigingsbreed wordt besteed. Voor de VV Elspeet maakt het niet uit of je een selectiespeler bent of iedere zaterdag met je vriendjes een balletje trapt bij de kabouters.

Samen zorgen we ervoor dat we financieel, organisatorisch, voetbaltechnisch maar vooral sociaal sterker worden!

26
apr

Samen komen we in actie voor het Prinses Maxima Centrum

Deze actie is mogelijk gemaakt door de gezinnen van Jacolien (6) en Luc (2), beiden kregen de diagnose acute lymfatische leukemie (ALL). En waarom dit bericht op deze website in Elspeet? Nou gewoon, omdat Luc "opa" zegt tegen Johan van Optiekhuys Elspeet.

 

Prinses Maxima Centrum

In juni 2018 is het Prinses Maxima Centrum geopend door onze koningin. Sinds dat moment worden alle kinderen met kanker uit heel Nederland in het Maxima behandeld. In Nederland wordt jaarlijks bij ongeveer 600 kinderen de diagnose kanker gesteld en op dit moment overlijdt nog steeds 1 op de 4 kinderen aan deze ziekte.

 

Het PMC heeft één ambitie: ieder kind met kanker genezen, met optimale kwaliteit van leven. Om deze missie te realiseren is alle kennis en expertise op het gebied van kinderoncologische zorg én research in het PMC samengebracht. Dát maakt het verschil. Het is een enorme stap voorwaarts, zodat elk kind met kanker de beste behandeling op maat krijgt en nog belangrijker: een grotere kans op overleving.

Waarom actie?

Deze 2 gezinnen zijn een totaal ander leven ingegaan. Moeder Maartje zegt: ‘’Ik weet eigenlijk niet wat het is om gewoon moeder te zijn’’. Ze vertelt dat ze in alles afhankelijk zijn van God. Beide gezinnen worden omringd door mensen die graag helpen. Ondanks dat is de weg zwaar. Toch voelen zij zich gedragen door wie God voor hen is, en tevens door alle gebed, cadeautjes, kaartjes en verwennerijen.

Ook het PMC maakt juist het verschil in deze loodzware strijd.

“Het is heel bijzonder om mee te maken wat het PMC voor ons doet”, aldus de beide moeders.

Voor de hoofdbehandelingen, begeleiding en gesprekken zijn zij veel in het PMC. Voor bloedonderzoeken en routinebehandelingen wordt uitgeweken naar andere ziekenhuizen, om zo de druk op het PMC te verminderen. Je ziet als gezin dus meerdere ziekenhuizen en juist dan ervaar je de verschillen. Zo heeft het PMC een ouderslaapkamer grenzend aan de kamer van het kind, met alleen een schuifdeur ertussen. Er is eten, er is speelgoed en er zijn zelfs fietsen beschikbaar voor als je even naar buiten wilt en meer van deze voorzieningen. Ook werd duidelijk dat juist nu, door de veranderingen in de maatschappij de steun voor het PMC vermindert. Dat was de trigger om met de twee gezinnen in actie te komen.

Veel voorzieningen in het Prinses Máxima Centrum zijn dus van groot belang voor de genezing van de kinderen en worden niet door de zorgverzekeraars vergoed. Helpt u mee dit allemaal mogelijk te maken voor al deze kinderen?

U kunt helpen door:

te doneren d.m.v. de code te scannen uit de bijlage bij dit bericht, én door de volgende link te delen:

www.instagram.com/inactievoorhetpmc 

www.facebook.com/inactievoorhetpmc 

 

Kijk op de site om zelf een actie te starten.

Bekijk hier de bijlage: PMC Actie
06
apr

Oranjevereniging Elspeet organiseert een Sterrit op Koningsdag

We zijn verheugd dat we dit jaar toch wat te bieden hebben op koningsdag. Een ouderwetse sterrit in een ander jasje. Aanmelden kan tot en met 20 april 2021. Zie de flyer voor meer informatie.

Bekijk hier de bijlage: 20210427 Sterrit
15
mar

Oranjevereniging Elspeet organiseert een online workshop googelen

Oranjevereniging Elspeet organiseert op 24 april een online workshop googelen voor kinderen van 5 tot en met 12 jaar. Zie de foto voor meer informatie, of kijk op de site van de Oranjevereniging. Aanmelden kan tot uiterlijk 1 april.

15
dec

Kerstdag actie vervalt....

De geplande Kerstdagactie (17-12-2020) vervalt als gevolg van de nieuwe maatregelen die de overheid bekend heeft gemaakt. Mogelijk dat in 2021 rond de paasdagen een actiedag georganiseerd gaat worden.

Design by No.3 | Nummerdrie.nl | Ontwerpstudio